Tijdelijke kandidaat notaris ondernemingsrecht in Amsterdam i.v.m. zwangerschapsverlof. Van 1 september tot 1 februari.

Functieomschrijving:

Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een ervaren kandidaat-notaris op het gebied van het ondernemingsrecht. De ervaren kandidaat notaris ondernemingsrecht zal medio september met zwangerschapsverlof gaan.

Een middelgroot kantoor op een prachtige locatie in Amsterdam Zuid. (Vondelpark) Een interessante klantenkring en echt stadskantoor. Het pand waarin het kantoor is gevestigd is heel ruim opgezet. Je hebt hier alle ruimte (i.v.m. corona)

Wat doet de tak ondernemingsrecht:

Advisering van ondernemers. Van groot belang in dat verband zijn goede verhoudingen tussen allen die bij de onderneming betrokken zijn: de aandeelhouders, de leden van de directie, de leden van de raad van commissarissen, de werknemers, enz. De goede verhoudingen zijn gebaat bij duidelijkheid omtrent rechten en plichten van ieder en een uitgebalanceerd machtsevenwicht.

De adviezen kunnen leiden tot: statuten, reglementen, arbeidscontracten, managementcontracten, aanvullende aanbiedingsregelingen van aandelen, een directiestatuut, aandelenopties enz.

Advisering rechtsvorm: Een belangrijke keuze, die door de ondernemer moet worden gemaakt is die van de rechtsvorm waarin de onderneming zal worden gedreven. Vooral indien er meer ondernemers samenwerken is er een ruime keuze: de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap, de coöperatieve vereniging, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de naamloze vennootschap. De keuze van de rechtsvorm heeft niet alleen belangrijke fiscale gevolgen maar ook voor de aansprakelijkheid, de financieringsmogelijkheden en de continuïteit van de onderneming.

Advies omtrent de continuïteit van de onderneming: Bij de continuïteit van de onderneming speelt ook de bedrijfsopvolging een belangrijke rol.

Advisering over bedrijfsovername:  Juridisch advies kan leiden tot een andere aanpak dan een louter fiscaal/economisch advies. Voorts is van belang de mogelijkheid van een gefaseerde overdracht bij een maatschap of vennootschap onder firma. In dit verband zal ook steeds moeten worden gekeken naar de huwelijksvoorwaarden en testamenten.

Aandelen: Tevens speel je een rol bij allerlei fiscaal/financieel geïnspireerde handelingen, zoals: inkoop en intrekking van aandelen, afstempeling van aandelen, uitgifte van aandelen, en dergelijke. Ook daarbij is de notariële toets van grote toegevoegde waarde: getoetst zal worden welke gevolgen de voorgenomen handelingen voor de machtsverhoudingen en de rechten en plichten van betrokkenen zullen hebben.

Tenslotte volgt hier nog een greep uit de activiteiten waarmee het kantoor zich bezighoudt: oprichting van rechtspersonen zoals: B.V.'s, stichtingen en verenigingen, en het aangaan personenvennootschappen, zoals: vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen, statutenwijzigingen, liquidaties, fusies, splitsingen, certificeringen van aandelen, aandelenruilen, overdrachten van aandelen, uitgiften van aandelen enz.

 

 

Wat zijn jouw werkzaamheden:

  • het (zelfstandig) opstellen van overeenkomsten, akten, adviezen of overige stukken op het gebied van het ondernemingsrecht;

  • het voeren van correspondentie met cliënten en diverse andere partijen, zoals adviseurs, belastingdienst en fiscalisten;

  • het voeren van (voor)besprekingen met cliënten, verwijzers en adviseurs ter voorbereiding op het opstellen van akten alsmede het geven van notarieel-juridische voorlichting en advies ter zake.

Functie eisen:

  • Als kandidaat notaris/jurist werkervaring op ondernemingsrecht binnen het notariaat

  • uitstekende kennis van zowel de Nederlandse als de Engelse taal, mondeling en schriftelijk;

  • persoonlijkheid die past binnen het jonge en gedreven team;

  • commerciële en ondernemende werkmentaliteit;

  • bij voorkeur fulltime maar tenminste 80%;

 

Voor meer informatie over het kantoor en de werkzaamheden kun je contact opnemen met Jet Calis van Calis & Partners.

jet@calisenpartners.com /06-45886840 ook buiten kantoortijden

BeeldmerkWIT.png